Styrelse för 2016


Ordförande:         Kaj Liljegren
Vice ordförande:   Marcus Kotz
Sekreterare:         Arne Nyroth
Kassör:               Lennart Persson
Ledamot:             Jan Jacobsson
Ledamot:             Anette Karlsson
Ledamot:             Annika Johansson


Revisor:               Kent Carlsson
Revisor:               Lisa Ewen
Revisorsupleant:   Rune Pettersson


Valberedningen
Sammankallande:   Petter Stiernstedt
Ledamot:               Stig Hjellström
Ledamot:               Åsa Johansson