Kontakter


Har ni frågor som rör föreningen eller fiberabonnemang kontaktar ni
någon av de nedanstående per e-post
eller telefon.

Ordförande:
Kaj Liljegren
tel: 0498 320 03

Kassör:
Lennart Persson
tel: 0498 320 04

Sekreterare:
Arne Nyroth
tel: 0498 331 21

Eller per post till:

Hejnum Bäl Fiber ek för
c/o Kaj Liljegren
Hejnum Rings 263
624 38 Tingstäde

Föreningen har öppnat ett bankgiro dit man kan betala in medlemsinsatsen.

Bankgiro: 618-6787Har ni synpunkter på hemsidans innehåll, maila hit: info@hbfiber.se