Nyhetsbrev vecka 8 2017
Nya anslutningar

Nu är vi på gång och gräver ner slang till de nya medlemmarna. Vi startade onsdagen den 15 februari vid Gute 7:5 men det gick väldigt trögt på grund av stark tjäle i jorden. Grävarna fick hämta ny utrustning och fortsatte måndagen den 20 och då gick det bättre och även tjälen hade blivit lite mindre. Det är firman Väg och Byggnadsgrus som plöjer och gräver ner slang och Ahlqvist Brunnsborrning som borrar under vägarna.

Idag fredag den 24 februari är vi klara i Bäl. Ett nytt skåp är på plats och Göran Karlsson, Bertil Carlsson och Lennart och Christina Giertz har fått en slang framgrävd till sin fastighetsdosa på sina hus. Dessutom har vi lagt i ett par slangar för framtida anslutningar. På måndag forstsätter vi i Hejnum. Väggenomgången är klar och vi sätter även där ett nytt skåp och gräver fram till John Gambe och lämnar fyra nya slangar till nya anslutningar som vi hoppas kommer så småningom.

När ALLA har fått sin dosa på väggen på plats med den vita fibertråden inifrån huset kommer BRS Networks och svetsar fibern. Telia är redan färdig med sin del så det blir förhoppningsvis ljus i fibern på en gång. Jag bifogar några bilder.

Trevlig Helg!
Lennart

Inlagd 2017-02-25

Äntligen så är alla slangar och de nya skåpen på plats i Hejnum och Bäl. Arbetet slutfördes på torsdag i Hejnum där det krävdes en rätt stor stenfräs för att få slangen på rätt nivå i marken. Allt är inmätt med GPS liksom de tomma slangar som är lämnade för nya anslutningar. Vi har anslutet fyra nya medlemmar och lämnat möjlighet för åtta nya att få en kostnadseffektiv och enkel anslutning.

Vi har lämnat ett öppet schakt där vi skall ansluta de nya medlemmarna. Vi väljer att göra så för att de nuvarande medlemmarna i närområdet skall ha så liten störning som möjligt när vi svetsar in de nya fibrerna. Nu återstår bara att BRS Network skall komma och slutföra arbetet.

Trevlig Helg!
Lennart

Inlagd 2017-03-04

Nu är BRS Networks igång och blåser i fiber i Bäl. Det nya skåpet i Bäl är färdigt och Torbjörn har fått sin nya fiber svetsad. Så det skall inte bli några mer störningar där. Gropen utanför Torbjörn kan återfyllas. BRS har fortfarande lite jobb kvar i Rone men kommer och slutför arbetet i Bäl och Hejnum snarast.

I Bäl var de nya anslutningarna nära noden så det var inte så svårt. I Hejnum däremot är de nya anslutningarna långt ifrån noden så det krävs svetsningar i många skåp. Fiber finns så det räcker till men den är inte svetsad för att vi skall ha möjlighet att bygga ut i vilket område som helst.

Trevlig helg!
Lennart

Inlagd 2017-03-16

Onsdagen den 22 mars blev blåsningen och svetsningen av de nya anslutningarna klara. Så nu är det färdigt både i Bäl och Hejnum. De nya dragningarna är kvalitetskontrollerad från noden i Bäl och ut till fastigheterna. Vi har fått besked från Telia att inkoppling vid telestationen i Bäl kommer att ske den 30 mars.

Den 30 mars är också dagen då vi har Årsstämma i Vallstena. Den 27 mars är sista dagen för anmälan till Arne om man vill vara med. Via ett sms till 070-580 65 74.

Trevlig Helg!
Lennart

Inlagd 2017-03-24