Ansökan lämnas till någon i styrelsen.Medlemsansökan
Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk förening

Jag ansöker om medlemskap i Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk förening

Medlemskapet visar att jag är intresserad av att ansluta min fastighet till fibernätet.
Bindande beställning görs på separat blankett.
Jag har tagit del av föreningens stadgar och är beredd att så långt möjligt stödja och
underlätta genomförandet av projektet.
Medlemsinsatsen, 200 kronor, betalas snarast till nedanstående bankgironummer.
(En ansökan och medlemsinsats per fastighet.)

Fastighetsbeteckning:


Personnummer:


Namn:


Belägenhetsadress:


Postadress:


e-postadress:


Telefon hem/arb:


Mobiltelefon:


Vice värd/ombud:

Ovanstående uppgifter kommer att registreras, lagras och användas i projektet i
enlighet med lagen om användning och lagring av personuppgifter (PUL).


Ort: ______________________ Datum: ____________

________________________________________
Fastighetsägares underskrift


Hejnum-Bäl Fiber Ekonomisk Förening
E-post: hbfiber.se Bankgiro: 618-6787